Eskişehir’de 424 Bin Dekar Tarım Arazisi Sulanacak.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de başlayan sulama sezonu ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada; “DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisidir

DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor.

Eskişehir İlimizde 2022 Yılı Sulama Sezonu 20 Nisan Tarihinde Başladı

Bu kapsamda Eskişehir İlinde 20 Nisan tarihinde başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 424 bin dekar tarım arazisi sulanacak.  Eskişehir İlimizde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1 Milyar 46 Milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu diliyoruz. “

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.