Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından canlı hayvan nakli yapan veya yapmak isteyen nakliyeci, hayvan bakıcısı ve sürücülerine yönelik eğitim düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı ”Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması” hakkındaki yönetmelik kapsamında İlçe Müdürlüklerinden gelen talebe göre sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde Kütahya Yolu Hizmet Kampüsü’nde düzenlenen eğitime 46 kişi katıldı.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği”nin amacı ”Canlı omurgalı hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında korunmalarını ve hayvan nakilleri kurallarına uyulmasını güvence altına almayı ve bu kapsamda yapılacak olan resmi kontrollerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek”tir.

Söz konusu yönetmelik kapsamında Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Burcu Çetiner tarafından verilen eğitimde; Yurt içinde canlı omurgalı hayvanların nakilleri sırasında hayvan refahına uygun olarak korunması için uyulması gereken usul ve esaslar ile Gerçek-Tüzel kişi ve kuruluşlara ait nakil araçlarının taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartları; Nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının sürücülerinin alması gereken yeterlilik belgesi; Nakil yapan nakliyecilere yetki belgesi ve hayvan naklinde kullanılan araçlara onay belgesi verilmesi veya bu belgelerin iptal edilmesi için yapılacak iş ve işlemler ile denetim ve yaptırımlarla ilgili bilgi verdi.

Ayrıca coğrafi koşullardan dolayı mevsimsel göçer hayvancılığın yapılmasına bağlı olarak hayvanların nakliyesinin gerektiği durumlarda ekonomik bir faaliyet ile bağlantılı olarak gerçekleşmeyen hayvan nakliyesi ile veteriner hekimin önerisi kapsamında doğrudan veteriner hekim muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanesine getirilip götürülen hayvanların naklinde bu yönetmeliğin uygulanmadığı belirtildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.