TARMAKBİR Traktör Römorkları Konusunda Uyardı

TARMAKBİR- Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği tip onay belgesi olmayan tarım römorkları konusunda uyarılarda bulundu.

TARMAKBİR’den yapılan açıklamada; “Bir traktör tarafından çekilmek ve yük taşımak veya malzeme işlemek üzere tasarlanan araçlar olarak kabul edilen tarım römorklarının, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve çevrenin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıması gerekmektedir.

R kategorisi (tarım römorkları) araç üreticisi firmaların, ilgili mevzuatlar kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Tip Onay Belgesi almaları gerekmektedir. Tip Onay Belgesi olmayan römorklar,güvensiz ürün olarak kabul edilmektedir. Tip Onay Belgesi olmayan tarım römorku üreticilerine, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Zirai Kredilenme Belgesi verilmemektedir. Bu şu anlama gelmektedir: Tip Onay Belgesi olmayan tarım römorkları için çiftçilerimiz T.C. Ziraat Bankası’ndan düşük faizli yatırım kredisi kullanamazlar.

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda; İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülükleri ayrı ayrı tanımlanmış ve aykırılık halinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilen görev kapsamında idari yaptırımlar uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişiler, Kanunda iktisadi işletme olarak tanımlanmıştır ve hepsi sorumluluk taşımaktadır.

Konu ile ilgili mevzuatlar;
7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
Karayolları Trafik Yönetmeliği
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
Araçlarin İmal, Tadil ve Montajı Hakkinda Yönetmelik

Tarım römorku imalatçılarının “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından piyasa ve gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamından uygunsuz bulunan ürünler hakkında idari yaptırım kararları alınabilecektir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için imalatçı ve ithalatçılarımızın yukarıda belirtilen mevzuat gereği güvenli ürünleri piyasaya arz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Bakanlık tarafından idari para cezası ve toplatma kararı uygulanacaktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.