BestCHEESE Projesi Tamamlandı

​Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, İtalya, Slovakya ve Slovenya ülkelerinin ortaklığıyla hayata geçirilen BestCHEESE adlı uluslararası projenin saha ve ofis çalışmaları tamamlandı.

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü adına hibe desteği alan “Yöresel Peynirlerin Üretim Teknolojileri ve Hijyen Standartlarının AB Işığında İncelenmesi”,  kısa adıyla BestCHEESE  isimli proje kapsamında iki adet yaygınlaştırma faaliyeti düzenlendi.

Proje sonunda Eskişehir’de proje çoğaltıcı etkinlikler kapsamında farkındalık oluşturmak ve proje çıktılarının tanıtımı için 2 ayrı eğitim yapıldı. Yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında: gıda denetçileri, gıda eğitimcileri ile yerel peynir üreticileri, süt işleme tesisi çalışanları ve üreticilerden oluşan gruplara eğitim verildi.

Proje Yöneticisi Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş projenin başlangıcından son aşamasına kadar süreçteki faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı. İl Müdürü Gümüş konuşmasında: “Proje sonucunda herkesin kullanımına açık 5 dilde web sitesi (www.bestcheeseeu.com) ve BİT teknoloji ile 2 adet eğitim modülü oluşturulmuştur. Proje tecrübeleri ve çıktıları AB Müktesebatının uyum sürecini hızlandıracak, Türkiye’nin yöresel peynirlerinin tanıtım ve pazarlama olanaklarını artıracaktır. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen BestCHEESE projesi ile; proje sonuçlarının Eskişehir İl Müdürlüğünün kurumsal kapasitesini şimdiden artırmıştır. Eskişehir İli başta olmak üzere Ülkemiz ve AB Ülkelerine katacağı katma değer ile ülkeler arasında uygulama farklılıklarının azalmasına büyük katkı sağlayacaktır.” dedi

Proje Koordinatörü Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay; Proje kapsamında geliştirilen eğitim modüllerinin teknik özellikleri, modül ve derslerin içerikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Projenin Amacı, AB’ye üye ve aday ülkelerde geleneksel peynirlerde üretim teknolojileri, gıda güvenliği ve hijyeni konularında BİT tabanlı eğitim metodolojileri geliştirilerek bölgesel farklılıkların giderilmesine katkı sağlamak. Projede yer alan Erasmus Program ülkeleri İtalya, Slovakya ve Slovenya; yerel ortaklar Ankara Üniversitesi ve Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. Projenin hedefine bağlı olarak, farklı tecrübelerden, profillerden ve kendilerine has uzmanlıklardan faydalanmak, ilgili ve yüksek kaliteli proje sonuçları üretmek amacıyla en uygun ortaklar yelpazesi ile proje ortakları seçildi.

Katılımcılara proje gündemindeki konular dikkate alınarak; Batman Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Reşat Çiftçi, Proje uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Barış Doyar ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Sedat Coşkun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da üretilen yerel peynirlerin üretim teknolojileri ile ilgili sunumlar yaparak mevzuat hakkında bilgi paylaştılar.

Saha ve ofis çalışmalarının ardından proje katılımcılarına eğitim sonunda katılım sertifikası verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.